מצגות ושיחות ועידה

18/09/2023
מצגת משקיעים - ספטמבר 2023
01/01/2023
מצגת משקיעים - ינואר 2023
03/04/2022
שיחת ועידה - מצגת משקיעים סיכום שנת 2021
03/04/2022
מצגת משקיעים - אפריל 2022
13/09/2021
שיחת ועידה – מצגת משקיעים ספטמבר 2021
13/09/2021
מצגת משקיעים - ספטמבר 2021