מצגות ושיחות ועידה

05/06/2024
שיחת ועידה - מצגת משקיעים יוני 2024
05/06/2024
מצגת משקיעים - יוני 2024
18/09/2023
מצגת משקיעים - ספטמבר 2023
01/01/2023
מצגת משקיעים - ינואר 2023
03/04/2022
שיחת ועידה - מצגת משקיעים סיכום שנת 2021
03/04/2022
מצגת משקיעים - אפריל 2022