דיווחים מידיים

01/07/2024
השלמת עסקת שיתוף פעולה אסטרטגי עם אנלייט בהספקת חשמל 
04/04/2024
תוצאות אסיפה כללית מיום 4.4.24
11/03/2024
הסכמים נוספים לרכישת חשמל מתאגידים מקבוצת אנרג'יקס 
10/03/2024
עדכונים בקשר עם פעילות החברה בייזום ומכירה של מתקנים סולאריים ומתקני אגירה בארה"ב באמצעות BRP (26.54%)
07/03/2024
אלקטרה פאוור ואנלייט בהסכמים לשיתוף פעולה אסטרטגי בהספקת חשמל
22/02/2024
הושלמה עסקת מכירת פעילות הייזום הסולארית של החברה בישראל לחברת טראלייט