סימבול: אלקפ

1932
4.55%

מחזור בע״נ:

965

מחיר אחרון באג':

1932

נכון ל: 22-07-2024 15:41

אלקטרה פאוור

Electra Power לשעבר סופרגז אנרגיה, הינה חברה מובילה, חדשנית, וממוקדת לקוח לאספקת אנרגיה וחשמל בישראל.

החברה נסחרת בבורסה בתל אביב, פועלת משנת 1953, ומספקת את שירותיה לכחצי מיליון לקוחות פרטיים ועסקיים ברחבי הארץ. אל סל פתרונות האנרגיה הרחב שמציעה החברה (הכולל בין היתר, גז בישול, גז טבעי, אנרגיה סולארית ועמדות טעינה לרכב חשמלי) מצטרפת לאחרונה, לאור הרפורמה במשק החשמל בישראל, היכולת לאספקת חשמל למשקי הבית. יכולת זו מאפשרת לElectra Power להציע חבילת פתרונות אנרגיה לבית, הכוללים מסלולי הנחה מותאמים וחסכוניים.

במציאות של שינויים משמעותיים בשוק האנרגיה בישראל ויוקר המחייה הגואה, Electra Power מתמקדת בהעברת הכוח לידיים של הצרכן, ומתן שירותים ופתרונות חכמים אשר יתאימו לו ולאורח חייו, בצורה יותר דינאמית ואישית.

המספרים שלנו

209 מיליון ₪

הכנסות

51 מיליון ₪

רווח גולמי

10.6 מיליון ₪

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

32 מיליון ₪

EBITDA

818.5 מיליון ₪

הון עצמי

*31.3.2024

דוחות כספיים

27/05/2024
רבעון 1 2024
21/03/2024
שנתי 2023
27/11/2023
רבעון 3 2023

מצגות

05/06/2024
שיחת ועידה - מצגת משקיעים יוני 2024
05/06/2024
מצגת משקיעים - יוני 2024
18/09/2023
מצגת משקיעים - ספטמבר 2023

מהתקשורת