סימבול: אלקפ

2344
1.43%-

מחזור בע״נ:

2514

מחיר אחרון באג':

2344

נכון ל: 30-11-2023 17:24

אלקטרה פאוור

Electra Power לשעבר סופרגז אנרגיה, הינה חברה מובילה, חדשנית, וממוקדת לקוח לאספקת אנרגיה וחשמל בישראל.

החברה נסחרת בבורסה בתל אביב, פועלת משנת 1953, ומספקת את שירותיה לכחצי מיליון לקוחות פרטיים ועסקיים ברחבי הארץ. אל סל פתרונות האנרגיה הרחב שמציעה החברה (הכולל בין היתר, גז בישול, גז טבעי, אנרגיה סולארית ועמדות טעינה לרכב חשמלי) מצטרפת לאחרונה, לאור הרפורמה במשק החשמל בישראל, היכולת לאספקת חשמל למשקי הבית. יכולת זו מאפשרת לElectra Power להציע חבילת פתרונות אנרגיה לבית, הכוללים מסלולי הנחה מותאמים וחסכוניים.

במציאות של שינויים משמעותיים בשוק האנרגיה בישראל ויוקר המחייה הגואה, Electra Power מתמקדת בהעברת הכוח לידיים של הצרכן, ומתן שירותים ופתרונות חכמים אשר יתאימו לו ולאורח חייו, בצורה יותר דינאמית ואישית.

המספרים שלנו

372 מיליון ₪

הכנסות

85.6 מיליון ₪

רווח גולמי

17.6 מיליון ₪

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

40.4 מיליון ₪

EBITDA

810 מיליון ₪

הון עצמי

*30.06.2023

דוחות כספיים

27/11/2023
רבעון 3 2023
20/08/2023
רבעוו 2 2023
28/05/2023
רבעון 1 2023

מצגות

18/09/2023
מצגת משקיעים - ספטמבר 2023
01/01/2023
מצגת משקיעים - ינואר 2023
03/04/2022
שיחת ועידה - מצגת משקיעים סיכום שנת 2021

מהתקשורת