אירועים

21/03/2024
זימון אסיפה שנתית ליום 4.4.24 - מודעת החברה
20/03/2024
זימון אסיפה שנתית ליום 4.4.24
27/03/2023
זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ליום 1.5.23 - מודעת החברה
27/03/2023
זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ליום 1.5.23
22/11/2022
זימון אסיפה מיוחדת ליום 6.12.22 - הודעת החברה
22/11/2022
זימון אסיפה מיוחדת ליום 27.12.22 - הודעת החברה