אירועים

27/03/2023
זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ליום 1.5.23 - מודעת החברה
27/03/2023
זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ליום 1.5.23
22/11/2022
זימון אסיפה מיוחדת ליום 6.12.22 - הודעת החברה
22/11/2022
זימון אסיפה מיוחדת ליום 27.12.22 - הודעת החברה
22/11/2022
זימון אסיפה מיוחדת ליום 27.12.22
22/11/2022
זימון אסיפה מיוחדת ליום 6.12.22